ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας εξηγεί το τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας συλλέγει, διατηρεί, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η  SILK Capital Partners S.A. έχει δεσμευτεί να προστατεύει το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από εσάς.

Η  SILK Capital Partners S.A. χειρίζεται, διατηρεί και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα μόνο εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και μόνο στο βαθμό που αυτό θεωρείται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων για άνοιγμα λογαριασμού με την SILK Capital Partners S.A., η εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα τόσο για τον ίδιο τον επενδυτή όσο και για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με σκοπό να κρίνει η εταιρία αν ο επενδυτής είναι σε θέση να ανοίξει τον επενδυτικό του λογαριασμό.

 

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε έχουν ως εξής:

 

Πληροφορίες στην αίτηση ανοίγματος λογαριασμού:

όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμοί μητρώου, επαγγελματική κατάσταση, εισόδημα κ.α.

Πληροφορίες για την εξακρίβωση των στοιχείων σας:

πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, όπως για παράδειγμα το διαβατήριό ή η ταυτότητά σας, ή λογαριασμοί που πιστοποιούν τη διεύθυνσή σας.

Ανανέωση των προσωπικών σας στοιχείων:

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει δικαίωμα αντίρρησης ως προς την τήρηση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεως της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως προς τους διαχειριστές της, στην κατωτέρω διεύθυνση και θα πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμη και πλήρη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής ιδίου λογαριασμού ενός εγγεγγραμμένου μέλους, οι υπηρεσίες, οι αναρτήσεις, το ιστορικό ανταλλαγών και κάθε είδος επικοινωνίας ή δεδομένων θα διαγραφεί πλήρως

Τέλος κατά καιρούς η δήλωση αυτη μπορεί να ανανεώνεται, η ανανεωμένη Δήλωση θα αποστέλλεται με email στο χρήστη (εφόσον το επιθυμεί ).

Για οποιαδήποτε απορία  σχετικά με τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα  προσωπικά σας δεδομένα, ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση, παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η SILK Capital Partners S.A., για την προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσει με τους πελάτες της, χρησιμοποιεί την αποκρυπτογράφηση δεδομένων SSL (Secure Socket Layer). Αυτός ο τύπος τεχνολογίας, κωδικοποιεί τα αρχεία κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους, έτσι ώστε να μην υποκλαπούν από τρίτους. Έκτος από την τεχνολογία SSL, χρησιμοποιούμε και άλλα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας όπως firewalls και συστήματα ταυτοποίησης στοιχείων (για κωδικούς πρόσβασης, usernames κλπ).